21/25 - text příspěvku - Jaroslav Ráček / Masarykova univerzita v Brně - 7 s.

XML  (Definice Typu Dokumentu DTD, styly,),  web_programování  (prezentace dokumentů pomocí XML)