25. <<< 1999 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 27 příspěvků 240 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

26. 5. - 28. 5. 1999

1999 1 1999 3a 1999 3b 1999 4 1999 a

 

Příspěvky:
 1. Panelová diskuze k návrhu státní informační politiky - Zbyšek Bahenský, Jiří Kofránek
 2. Komponentová stavba informačních systémů - Petr Maňas
 3. Přelom tisíciletí a evropská pětiletka ve výzkumu informačních technologií - Jindřich Kaluža / VŠB-TU Ostrava - 3 s.
 4. Lesk a bída Internetu aneb InFernet Veritas - Richard Bébr / VŠE Praha - 10 s.
 5. Principy tvorby objektů v komponentním frameworku BCF - Michal Brožek / VŠB-TU Ostrava - 8 s.
 6. Místo návrhu uživatelského rozhraní v životním cyklu vývoje programovéhosystému aneb systematický přístup k návrhu uživatelského rozhraní - Alena Buchalcevová, Milan Drbohlav / VŠE Praha - 13 s.
 7. Tvorba aplikací v prostředí Black Box Component Builder - Jindřich Černohorský / VŠB-TU Ostrava - 14 s.
 8. Od děrných štítků k Internetu aneb 40 let programovacího jazyka Cobol - Vlastimil Čevela - PG služby COBOL Modřice 7 s.
 9. Projektování a předsudky - Pavel Drbal / VŠE Praha - 8 s.
 10. MS Word a makra - makra nejsou jen viry - Martin Fussek / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 11. Použití jazyka Java pro aplikace měření a řízení - Roman Gužík / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 12. Architektura programových systémů - Max Jan Honzík / VUT Brno - 11 s.
 13. Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model- View - Controller - Gustav Hrudka / VŠB-TU Ostrava - 5 s.
 14. Typová kontrola a objektově orientovaný jazyk - František Huňka / Ostravská univerzita - 8 s.
 15. Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky - Jiří Hřebíček, Jaroslav Ráček, Tomáš Pitner /  MUNI Brno - 7 s.
 16. Objektově relační databáze a Oracle 8 - Ludmila Kalužová / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 17. Využívanie technológie Tracking and Tracing pomocou Internetu a Intranetu - Iveta Kremeňová / PEDaS Žilinská univerzita, Milan Petrík / strojnícka fakulta, Žilinská univerzita - 5 s.
 18. Plánovanie a riadenie implementácie veĺkých informačných systémov - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 9 s.
 19. Revitalizace informačních a řídících systémů (východiska, zásady, postupy) - Branislav Lacko / VUT Brno - 10 s.
 20. OODBMS - systém POET, jeho struktura, možnosti a způsob využití - Petr Matula / CIT Ostravské univerzity - 6 s.
 21. Projekt systematického vzdělávání a výchovy projektantů IS - Zdenko Staníček / MUNI Brno - 7 s.
 22. Aplikace typu EIS a přínosy z jejich užívání - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 23. UML - Unified Modeling Language - Martin Molhanec / ČVUT - 14 s.
 24. Novinky v technologiích intranetu - Martin Molhanec / ČVUT - 21 s.
 25. BORM - Business Object Relation Modeling - popis metody se zaměřením naúvodní fáze analýzy IS - Vojtěch Merunka / PEF ČZU Praha, Jiří Polák / Deloitte Touche Praha - 13 s.
 26. Bezpečnost dat v lokálních počítačových sítích, síťový operační softwareNetware od společnosti Novell - Jiří Schindler/ VŠB-TU Ostrava, Magda Chmelařová / Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě - 8 s.
 27. Využití nástrojů pro tvorbu databází v prostředí Black Box Component Builderu - Pavel Kořenek / VŠB-TU Ostrava 7 s.

1/27 - Zbyšek Bahenský, Jiří Kofránek

legislativa  (! státní informační politika),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku)

2/27 - Petr Maňas

metodiky_projektování  (komponentová stavba IS),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku)

3/27 - text příspěvku - Jindřich Kaluža / VŠB-TU Ostrava - 3 s.

historické_pohledy_199x  (! Evropský výzkum nových technologií),  Y2K_problém  (dílčí komentář, odhad nákladů)

4/27 - text příspěvku - Richard Bébr / VŠE Praha - 10 s.

web_aplikace  (! kritické hodnocení obsahu internetu),  národní_prostředí  (význam pro globální web), 

5/27 - text příspěvku - Michal Brožek / VŠB-TU Ostrava - 8 s.

Pascal  (BlackBox Component Framework BCF),  objektové_programování  (Component Pascal, vzory)

 

6/27 - text příspěvku - Alena Buchalcevová, Milan Drbohlav / VŠE Praha - 13 s.

komunikace_kolem_SW  (! uživatelské rozhraní, metodiky, GUI),  normy  (ISO 9241 - ergonomie SW),  programování_interakce  (návrh uživatelského rozhraní),  lidé_kolem_SW  (nároky kolem GUI)

7/27 - text příspěvku - Jindřich Černohorský / VŠB-TU Ostrava - 14 s.

objektové_programování  (komponentová architektura BCF),  Pascal  (Black Box Component Builder)

8/27 - text příspěvku - Vlastimil Čevela - PG služby COBOL Modřice 7 s.

Cobol  (charakteristika a historie),  historické_pohledy_199x  (historie jazyka Cobol)

9/27 - text příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 8 s.

metodiky_projektování  (výhody a nevýhody předsudků)

10/27 - text příspěvku - Martin Fussek / VŠB-TU Ostrava - 9 s.

texty  (MS Word a makra),  Visual_Basic  (programování maker MS Word)

11/27 - text příspěvku - Roman Gužík / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

aplikace  (distribuované měření a řízení),  Java  (RMI vzdálené metody, klient/server)

12/27 - text příspěvku - Max Jan Honzík / VUT Brno - 11 s.

algoritmy  (! architektura SW),  historické_pohledy_199x  (nová disciplina - architektura SW)

14/27 - text příspěvku - František Huňka / Ostravská univerzita - 8 s.

objektové_programování  (typová kontrola v jazyku BETA)

16/27 - text příspěvku - Ludmila Kalužová / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

databanky_objektové  (objektově relační DB Oracle),  objektové_programování  (příklady OO rozšíření relační DB)

17/27 - text příspěvku - Iveta Kremeňová / PEDaS Žilinská univerzita, Milan Petrík / strojnícka fakulta, Žilinská univerzita - 5 s.

web_aplikace  (sledování poštovních zásilek)

19/27 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 10 s.

inovace_IS  (! inovace IS podmínkou rozvoje podniku),  řízení_projektování  (východiska a postupy při inovaci IS)

20/27 - text příspěvku - Petr Matula / CIT Ostravské univerzity - 6 s.

databanky_objektové  (koncepce OODBMS POET),  objektové_programování  (OO databáze POET)

21/27 - text příspěvku - Zdenko Staníček / MUNI Brno - 7 s.

výuka_tvorby_SW  (systematické vzdělávání projektantů),  lidé_kolem_SW  (lidé - kritický faktor projektu)

22/27 - text příspěvku - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

umělá_inteligence  (! systémy, podporující rozhodování),  databanky  (multidimenzionální pohledy na data)

23/27 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT - 14 s.

UML  (! popis vizuálního nástroje),  objektové_projektování  (! popis UML)

25/27 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / PEF ČZU Praha, Jiří Polák /  Deloitte Touche Praha - 13 s.

objektové_projektování  (metodika BORM, příklady),  životní_cyklus_SW  (úvodní fáze analýzy IS)

24/27 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT - 21 s.

web_programování  (! přehled a příklady technologií)

26/27 - text příspěvku - Jiří Schindler/ VŠB-TU Ostrava, Magda Chmelařová / Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě - 8 s.

bezpečnost  (zabezpečení lokální sítě Novell

27/27 - text příspěvku - Pavel Kořenek / VŠB-TU Ostrava 7 s.

databanky  (tvorba v prostředí BlackBox CB),  Pascal  (tvorba DB v BlackBox CB),