1/27 - Zbyšek Bahenský, Jiří Kofránek

legislativa  (! státní informační politika),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku)