25. <<< 1999 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 27 příspěvků 240 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

26. 5. - 28. 5. 1999

1999 1 1999 3a 1999 3b 1999 4 1999 a

 

Příspěvky:
 1. Panelová diskuze k návrhu státní informační politiky - Zbyšek Bahenský, Jiří Kofránek
 2. Komponentová stavba informačních systémů - Petr Maňas
 3. Přelom tisíciletí a evropská pětiletka ve výzkumu informačních technologií - Jindřich Kaluža / VŠB-TU Ostrava - 3 s.
 4. Lesk a bída Internetu aneb InFernet Veritas - Richard Bébr / VŠE Praha - 10 s.
 5. Principy tvorby objektů v komponentním frameworku BCF - Michal Brožek / VŠB-TU Ostrava - 8 s.
 6. Místo návrhu uživatelského rozhraní v životním cyklu vývoje programovéhosystému aneb systematický přístup k návrhu uživatelského rozhraní - Alena Buchalcevová, Milan Drbohlav / VŠE Praha - 13 s.
 7. Tvorba aplikací v prostředí Black Box Component Builder - Jindřich Černohorský / VŠB-TU Ostrava - 14 s.
 8. Od děrných štítků k Internetu aneb 40 let programovacího jazyka Cobol - Vlastimil Čevela - PG služby COBOL Modřice 7 s.
 9. Projektování a předsudky - Pavel Drbal / VŠE Praha - 8 s.
 10. MS Word a makra - makra nejsou jen viry - Martin Fussek / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 11. Použití jazyka Java pro aplikace měření a řízení - Roman Gužík / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 12. Architektura programových systémů - Max Jan Honzík / VUT Brno - 11 s.
 13. Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model- View - Controller - Gustav Hrudka / VŠB-TU Ostrava - 5 s.
 14. Typová kontrola a objektově orientovaný jazyk - František Huňka / Ostravská univerzita - 8 s.
 15. Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky - Jiří Hřebíček, Jaroslav Ráček, Tomáš Pitner /  MUNI Brno - 7 s.
 16. Objektově relační databáze a Oracle 8 - Ludmila Kalužová / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 17. Využívanie technológie Tracking and Tracing pomocou Internetu a Intranetu - Iveta Kremeňová / PEDaS Žilinská univerzita, Milan Petrík / strojnícka fakulta, Žilinská univerzita - 5 s.
 18. Plánovanie a riadenie implementácie veĺkých informačných systémov - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 9 s.
 19. Revitalizace informačních a řídících systémů (východiska, zásady, postupy) - Branislav Lacko / VUT Brno - 10 s.
 20. OODBMS - systém POET, jeho struktura, možnosti a způsob využití - Petr Matula / CIT Ostravské univerzity - 6 s.
 21. Projekt systematického vzdělávání a výchovy projektantů IS - Zdenko Staníček / MUNI Brno - 7 s.
 22. Aplikace typu EIS a přínosy z jejich užívání - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 23. UML - Unified Modeling Language - Martin Molhanec / ČVUT - 14 s.
 24. Novinky v technologiích intranetu - Martin Molhanec / ČVUT - 21 s.
 25. BORM - Business Object Relation Modeling - popis metody se zaměřením naúvodní fáze analýzy IS - Vojtěch Merunka / PEF ČZU Praha, Jiří Polák / Deloitte Touche Praha - 13 s.
 26. Bezpečnost dat v lokálních počítačových sítích, síťový operační softwareNetware od společnosti Novell - Jiří Schindler/ VŠB-TU Ostrava, Magda Chmelařová / Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě - 8 s.
 27. Využití nástrojů pro tvorbu databází v prostředí Black Box Component Builderu - Pavel Kořenek / VŠB-TU Ostrava 7 s.