12/27 - text příspěvku - Max Jan Honzík / VUT Brno - 11 s.

algoritmy  (! architektura SW),  historické_pohledy_199x  (nová disciplina - architektura SW)