11/27 - text příspěvku - Roman Gužík / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

aplikace  (distribuované měření a řízení),  Java  (RMI vzdálené metody, klient/server)