10/27 - text příspěvku - Martin Fussek / VŠB-TU Ostrava - 9 s.

texty  (MS Word a makra),  Visual_Basic  (programování maker MS Word)