28. <<< 2002 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 28 příspěvků 217 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

29. 5. - 31. 5. 2002

2002 1 2002 3 2002 4 2002 3a 2002 5 2002 a

 

Příspěvky:
 1. A Comparison of Declarative and Procedural Constraints in DatabaseManagement Systems - Mohammad Badawy, Karel Richta / ČVUT Praha - 8 s.
 2. Digitální podpis - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 6 s.
 3. Problematika atestací dle zákona o IS veřejné správy - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 3 s.
 4. Internetová databáze obsahu sborníků Programování - Tvorba softwaru - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 1 s.
 5. Extrémní programování a metodický přístup - Pavel Drbal / VŠE Praha - 10 s.
 6. MS Access a MS Word v každodenní praxi - Martin Fussek / VL Servis Ostrava - 8 s.
 7. Teoretická informatika ve vztahu k programátorským technikám - Hashim Habiballa / Ostravská univerzita - 9 s.
 8. Modelování jakosti softwarových produktů v řídicích systémech - Martin Halva / VUT Brno - 13 s.
 9. Rough Sets Theory and Data Reduction in IS and Data Mining - Mofreh Hogo, Miroslav Šnorek / ČVUT Praha - 7 s.
 10. Administrátorská dokumentace k IS - Dušan Kajzar / VAKUS Vítkov - 9 s.
 11. Problémy s implementací IS Scala ve společnosti Guseppe - Martin Kořínek / Guseppe Hradec Králové - 9 s.
 12. První elastický informační systém: QI - Cyril Klimeš / Ostravská univerzita, Jan Melzer / DC Concept Brno - 5 s.
 13. Profil budoucího absolventa oboru Informatika - Cyril Klimeš / Ostravská univerzita - 6 s.
 14. Enviweb - vstupní brána do oboru životního prostředí - Miroslav Kubásek / MU Brno - 10 s.
 15. Existenčné riziká projektu a k nemu viazaných subjektov - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 9 s.
 16. ASP Education Centrum - podpora vyučovacieho procesu cez internet - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 6 s.
 17. Objektový přístup a UML v návrhu IS - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 11 s.
 18. Metodologie OOHDM, jazyk Lua a tvorba webových aplikací - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 16 s.
 19. UML - několik kritických poznámek - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.
 20. Uživatelská bezpečnost informačních systémů - Jaromír Ocelka, Jaromír Měcháček / MU Brno - 5 s.
 21. E-centrum pro poradenství studentům - Pavel Pěnka, Josef Prokeš, Jaroslav Ráček / MU Brno - 5 s.
 22. Ochrana osobních údajů a IS - dva roky v nových podmínkách - Vladimír Šmíd / MU Brno - 10 s.
 23. IS veřejné správy a jeho vztah k ostatním IS - Vladimír Šmíd / MU Brno - 6 s.
 24. Několik poznámek o metodě eXtreme Programming - Petr Štěpánek / Fractal - 4 s.
 25. Deduktivní pravidla v analýze a návrhu databázových aplikací - Zdeňka Telnarová / Ostravská univerzita - 8 s.
 26. Návrh IS veřejné správy - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 27. Některé zkušenosti s instalováním a správou Firewallu ve společnosti ORKLAFoods International - Martin Kořínek / Guseppe Hradec Králové - 6 s.
 28. Implementace USE CASE pomocí návrhového vzoru Controller - Miloš Kudělka, Vladimír Sklenář / UP Olomouc - 8 s.

1/28 -text příspěvku - Mohammad Badawy, Karel Richta / ČVUT Praha - 8 s.

SQL (hodnocení integrity dle standardu ISO),  databanky  (Oracle,DB2,Informix,MSSQL,Sybase,Ingres),  normy  (ISO/IEC 9075-2:1999 SQL),  english_text

2/28 - text příspěvku - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 6 s.

legislativa  (e-podpis),  e_komunikace  (! digitální podpis a jeho certifikace)

4/28 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 1 s.

historie_TSW/PG_Ostrava  (obsahy sborníků TSW/Programování na webu)

5/28 - text příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 10 s.

programování_ostatní  (rozbor pojmu extrémní programování),  metodiky_projektování  (srovnání s extrémním programováním),  lidé_kolem_SW  (! různé přístupy k řemeslu),  řízení_projektování  (! etapy vývoje tvorby SW),  historické_pohledy_200x  (postupný vývoj programování)

6/28 - text příspěvku - Martin Fussek / VL Servis Ostrava - 8 s.

databanky_relační  (programování MS Access),  texty  (programování MS Word)

7/28 - text příspěvku - Hashim Habiballa / Ostravská univerzita - 9 s.

výuka_tvorby_SW  (spojení teorie s příklady),  aplikovaná_informatika  (převody teorie do algoritmů),  Pascal  (příklady Borland Delphi)

8/28 text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 13 s.

kvalita_SW  (modelování a měření jakosti SW),  normy  (ISO/IEC 9126 jakost SW)

9/28 - text příspěvku - Mofreh Hogo, Miroslav Šnorek / ČVUT Praha - 7 s.

datové_sklady  (redukce dat, dolování dat),  aplikovaná_matematika  (toerie redukování a dolování dat),  umělá_inteligence  (databáze znalostí),  english_text 

10/28 - text příspěvku - Dušan Kajzar / VAKUS Vítkov - 9 s.

metodiky_projektování  (! metodika zavedení a realizace IS),  řízení_projektování  (! administrátorská dokumentace IS),  životní_cyklus_SW  (provoz a údržba IS),  bezpečnost  (provozování IS a nestandardní stavy)

11/28 - text příspěvku - Martin Kořínek / Guseppe Hradec Králové - 9 s.

aplikační_typizace  (! Scala - zkušenosti se zaváděním),  prostředí_ostatní  (Novell, MS DOS/Win32/SQL, Oracle),  inovace_IS  (! problémy a náklady inovace IS)

12/28 - text přípsěvku - Cyril Klimeš / Ostravská univerzita, Jan Melzer / DC Concept Brno - 5 s.

aplikace  (elastický info/vývojový systém QI),  objektové_projektování  (elastický nástroj - systém QI),  CASE  (QI Builder pro elastický IS),  výuka_tvorby_SW  (systém QI při výuce projektování),   www.qi.cz

13/28 - text příspěvku - Cyril Klimeš / Ostravská univerzita - 6 s.

výuka_tvorby_SW  (profil absolventa informatiky),  lidé_kolem_SW  (! stav a transformace vzdělávání)

14/28 - text příspěvku - Miroslav Kubásek / MU Brno - 10 s.

web_aplikace  (portál EnviWeb pro životní prostředí),  web_programování  (příklady, vícejazyčné stránky),   www.enviweb.cz 

15/28 - text příspěvku - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 9 s.

řízení_projektování  (rizika, životní cyklus a kvalita),  aplikovaná_matematika  (modelování rizika a kvality projektu)

16/28 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 6 s.

web_aplikace  (cvičné firmy ERP systému mySAPcom),  výuka_tvorby_SW  (naduniverzitní web-podpora výuky)

17/28 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 11 s.

objektové_projektování  (hodnocení UML a metodika BORM),  UML  (hodnocení z hlediska OO-přístupu)

18/28 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 16 s.

web_programování  (analýza webových aplikací),  objektové_programování  (jazyk Lua a metodika OOHDM),   www.lua.org,  www.tecgraf.puc-rio.br/cgilua/ 

19/28 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.

UML  (kritické zhodnocení učebnic nástroje)

20/28 - text příspěvku - Jaromír Ocelka, Jaromír Měcháček / MU Brno - 5 s.

web_aplikace  (univerzitní intranetový systém INET),  bezpečnost  (rizika a řešení uživatelské bezpečnosti)

21/28 - text příspěvku - Pavel Pěnka, Josef Prokeš, Jaroslav Ráček / MU Brno - 5 s.

web_aplikace  (pedagogicko-psychologická poradna),  e_komunikace  (poradenské e-centrum na univerzitě)

24/28 - text příspěvku - Petr Štěpánek / Fractal - 4 s.

metodiky_projektování  (! extrémní programování XP),  programování_ostatní  (metoda extrémního programování),  objektové_programování  (extrémní programování pomocí OO-nástrojů)

25/28 - text příspěvku - Zdeňka Telnarová / Ostravská univerzita - 8 s.

databanky_objektové  (deduktivní relační a objektové DB),  algoritmy  (! znalostní nezávislost dat),  programování_ostatní  (DB jazyky Datalog(relační) a Chimera(OO))

26/28 - text příspěvku - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

aplikace  (! IS veřejné správy a geografický IS),  web_aplikace  (tísňové volání a záchranné systémy)

27/28 - text příspěvku - Martin Kořínek / Guseppe Hradec Králové - 6 s.

bezpečnost  (zkušenosti s instalací firewall),  web_aplikace  (firewall u nadnárodní firmy)

28/28 - text příspěvku - Miloš Kudělka, Vladimír Sklenář / UP Olomouc - 8 s.

CASE  (kombinace vzoru Controller a USE CASE),  objektové_programování  (návrhové vzory), 

hlavní2002