15/28 - text příspěvku - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 9 s.

řízení_projektování  (rizika, životní cyklus a kvalita),  aplikovaná_matematika  (modelování rizika a kvality projektu)