16/28 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 6 s.

web_aplikace  (cvičné firmy ERP systému mySAPcom),  výuka_tvorby_SW  (naduniverzitní web-podpora výuky)