2/28 - text příspěvku - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 6 s.

legislativa  (e-podpis),  e_komunikace  (! digitální podpis a jeho certifikace)