23/28 - text příspěvku - Vladimír Šmíd / MU Brno - 6 s.

legislativa  (IS a registry veřejné správy)