7/28 - text příspěvku - Hashim Habiballa / Ostravská univerzita - 9 s.

výuka_tvorby_SW  (spojení teorie s příklady),  aplikovaná_informatika  (převody teorie do algoritmů),  Pascal  (příklady Borland Delphi)