25/28 - text příspěvku - Zdeňka Telnarová / Ostravská univerzita - 8 s.

databanky_objektové  (deduktivní relační a objektové DB),  algoritmy  (! znalostní nezávislost dat),  programování_ostatní  (DB jazyky Datalog(relační) a Chimera(OO))