26/28 - text příspěvku - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

aplikace  (! IS veřejné správy a geografický IS),  web_aplikace  (tísňové volání a záchranné systémy)