18/28 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 16 s.

web_programování  (analýza webových aplikací),  objektové_programování  (jazyk Lua a metodika OOHDM),   www.lua.org,  www.tecgraf.puc-rio.br/cgilua/