11/28 - text příspěvku - Martin Kořínek / Guseppe Hradec Králové - 9 s.

aplikační_typizace  (! Scala - zkušenosti se zaváděním),  prostředí_ostatní  (Novell, MS DOS/Win32/SQL, Oracle),  inovace_IS  (! problémy a náklady inovace IS)