13/27 - text příspěvku - Gustav Hrudka / VŠB-TU Ostrava - 5 s.

objektové_programování  (BlackBox Component Builder)