20/27 - text příspěvku - Petr Matula / CIT Ostravské univerzity - 6 s.

databanky_objektové  (koncepce OODBMS POET),  objektové_programování  (OO databáze POET)