27/27 - text příspěvku - Pavel Kořenek / VŠB-TU Ostrava 7 s.

databanky  (tvorba v prostředí BlackBox CB),  Pascal  (tvorba DB v BlackBox CB),