23/27 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT - 14 s.

UML  (! popis vizuálního nástroje),  objektové_projektování  (! popis UML)