22/27 - text příspěvku - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

umělá_inteligence  (! systémy, podporující rozhodování),  databanky  (multidimenzionální pohledy na data)