24/27 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT - 21 s.

web_programování  (! přehled a příklady technologií)