15/27 - text příspěvku - Jiří Hřebíček, Jaroslav Ráček, Tomáš Pitner /  MUNI Brno - 7 s.

web_aplikace  (celostání IS pro nakládání s odpady)