16/27 - text příspěvku - Ludmila Kalužová / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

databanky_objektové  (objektově relační DB Oracle),  objektové_programování  (příklady OO rozšíření relační DB)