7/27 - text příspěvku - Jindřich Černohorský / VŠB-TU Ostrava - 14 s.

objektové_programování  (komponentová architektura BCF),  Pascal  (Black Box Component Builder)