18/27 - text příspěvku - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 9 s.

řízení_projektování  (plánování a řízení tvorby IS)