3/27 - text příspěvku - Jindřich Kaluža / VŠB-TU Ostrava - 3 s.

historické_pohledy_199x  (! Evropský výzkum nových technologií),  Y2K_problém  (dílčí komentář, odhad nákladů)