5/27 - text příspěvku - Michal Brožek / VŠB-TU Ostrava - 8 s.

Pascal  (BlackBox Component Framework BCF),  objektové_programování  (Component Pascal, vzory)