22/25 - text příspěvku - Vladimír Sklenář / VŠB-TU Ostrava, Václav Snášel / UP Olomouc - 8 s.

C/C++/C#  (charakteristika jazyka C#, příklady),  web_programování  (MS NET, C#, C++, Java, VB, Cobol),  .NET_technologie  (jazyk C#)