23/25 - text příspěvku - Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

web_aplikace  (databáze informačních zdrojů AmphorA),  texty  (databáze plnotextové virtuální knihovny),  XML  (využití pro indexaci webových stránek)