24/25 - text příspěvku - Petr Smolík, Tomáš Hruška / VUT Brno - 9 s.

web_aplikace  (metasystém v IS vysoké školy),  XML  (definice objektů pro databázi),  objektové_projektování  (příklad objektové databáze),  english_text