1/25 - text příspěvku - Dagmar Brechlerová  / ČZU Praha Suchdol - 6 s.

bezpečnost  (pojmy a obsah bezpečnostní politiky),  legislativa  (osobní údaje, utajované skutečnosti)