27. <<< 2001 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 25 příspěvků 195 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

29. 5. - 31. 5. 2001

2001 1 2001 3 2001 4 2001 3a 2001 5 2001 a

 

Příspěvky:
 1. Bezpečnost dat v organizaci a IS - Dagmar Brechlerová  / ČZU Praha Suchdol - 6 s.
 2. Jak se stalo, že programovací jazyk COBOL přežil rok 2000 - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 7 s.
 3. Metodika klasifikace metodik - Pavel Drbal / VŠE Praha - 9 s.
 4. Software pro kapesní počítače - Rostislav Fojtík / Ostravská univerzita - 8 s.
 5. eKit - aspekty ovlivňující vývoj intranet aplikace - Libor Gála, Michal Harsa, David Krch / VŠE Praha - 9 s.
 6. Požadavky na jakost softwarových balíků - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.
 7. Elektronické rozhodování v tržním prostředí - Roman Heczko / SilesNet Ostrava - 7 s.
 8. Návrh na založení Fakulty informačních technologií na VUT v Brně - Max Jan Honzík / VUT Brno - 9 s.
 9. Praktické zkušenosti s budováním internetové aplikace v prostředí IBMVisualAge for Java a IBM Websphere Application Server - Pavel Janík / IMC Zlín - 9 s.
 10. Optimalizátor SQL dotazů - úvod do problematiky - Dušan Kajzar, Magda Chmelařová / Slezská univerzita v Opavě - 8 s.
 11. Uplatnenie princípov objektového modelovania pri budovaní informačných systémov - Iveta Kremeňová, Roman Súlovec / Žilinská univerzita - 6 s.
 12. IT na pozadí rozvoja firmy - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 8 s.
 13. Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství - Branislav Lacko / VUT Brno - 7 s.
 14. Možnosti využitia internetu (intranetu) v prístupe koncových používatelov kinformačnému systému - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.
 15. Některé aspekty přechodu od fáze analýzy k návrhu při OO tvorbě softwaru - Vojtěch Merunka  / ČZU Praha Suchdol - 8 s.
 16. WebL - Web Language - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.
 17. Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 6 s.
 18. XML a informační systémy - Tomáš Pitner / Masarykova univerzita v Brně - 8 s.
 19. E-commerce: Barriers and Limitations - Bogdan Pilawski / Wielkopolski Bank Poznaň - 10 s.
 20. Cesta k business intelligence - Martina Pochyla / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 21. Aplikace XML pro Internet - Jaroslav Ráček / Masarykova univerzita v Brně - 7 s.
 22. Možnosti jazyka C# a jeho integrace s jinými jazyky - Vladimír Sklenář / VŠB-TU Ostrava, Václav Snášel / UP Olomouc - 8 s.
 23. Amphora - nástroj pro indexování webových stránek - Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 24. Application of a Metasystem in University IS Development - Petr Smolík, Tomáš Hruška / VUT Brno - 9 s.
 25. Posouzení shodnosti či rozdílnosti počítačových programů - Vlastimil Trávník / Moravia Data Modřice - 4 s.