18/25 - text příspěvku - Tomáš Pitner / Masarykova univerzita v Brně - 8 s.

XML  (! přehled standardů a technologií),  normy  (W3C doporučení pro XML),  web_programování  (! komponentně orientované technologie),  historické_pohledy_200x  (XML - nová generace IC technologií)