19/25 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / Wielkopolski Bank Poznaň - 10 s.

e_komunikace  (bariéry a limity e-komerce, bankovnictví),  english_text