8/25 - text příspěvku - Max Jan Honzík / VUT Brno - 9 s.

výuka_tvorby_SW  (studijní programy info-technologií)