13/25 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 7 s.

řízení_projektování  (! analýza rizik, metoda RIPRAN),  kvalita_SW  (rizika a činnosti, podporující jakost)