14/25 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.

řízení_projektování  (outsourcing služby IS),  historické_pohledy_200x  (servisní VS dříve a nyní),  výuka_tvorby_SW  (SAP Klub podpora vyučovacího procesu VŠ)