15/25 - text příspěvku - Vojtěch Merunka  / ČZU Praha Suchdol - 8 s.

objektové_projektování  (přechod od analýzy k programování),  objektové_programování  (nové třídy a dědičnost)