11/25 - text příspěvku - Iveta Kremeňová, Roman Súlovec / Žilinská univerzita - 6 s.

UML  (popis jednotlivých typů diagramů)