6/25 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.

kvalita_SW  (! požadavky na jakost SW balíků),  normy  (ISO/IEC 12119:1994, jakost a zkoušení SW)