16/31 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.

kvalita_SW  (! metoda FMEA pro řízení jakosti),  organizace_programování  (týmová práce dle metody FMEA),