5/31 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / WBK Poznaň - 9 s.

Y2K_problém  (všeobecné souvislosti a řešení),  english_text