4/31 - text příspěvku - Ivo Šebesta / BM České Budějovice - 6 s.

vlastní_standardní_SW  (generátor aplikací pro Windows),  CASE  (hierarchická metodika LBMS),  databanky_relační  (nástroj k tvorbě PG pomocí FoxPro),