27/31 - text příspěvku - Pavel Drbal, Zdeněk Kadlec / VŠE Praha - 8 s. (úvodní strana připojena k příspěvku 25/31)

aplikace  (! evidence studentů u počítačů na VŠ),  objektové_projektování  (! analýza a návrh pomocí OOMT),