28/31 - text příspěvku - Iveta Kremeňová / ŽU Žilina - 8 s.

aplikace  (model IS střediska poštovní přepravy),  CASE  (! konkretní využití v modelu IS),