23. <<< 1997 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 31 příspěvků 248 stran 120 výtisků Tanger s.r.o. @^

28. 5. - 30. 5. 1997

1997 1 1997 1a 1997 2 1997 3 1997

 

Příspěvky:
 1. První zkušenosti s MF Visual Object Cobol pro Windows 95/NT - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 3 s.
 2. Problematika transformace datových modelů do vývojového prostředí - Jan Dujka / VUT Brno - 5 s.
 3. Spolupráce vzdálených členů týmu při tvorbě softwaru - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.
 4. Progresivní technologie v malých softwarehousech - Ivo Šebesta / BM České Budějovice - 6 s.
 5. Year 2000 - you can not be late ! - Bogdan Pilawski / WBK Poznaň - 9 s.
 6. Autorizované vzdělávání a certifikace vývojových pracovníků - Jiří Pavlíček / EIITE Ostrava - 6 s.
 7. Implementace SAP R/3 na AS/400 - Roman Hrůza / OKD Ostrava - 11 s.
 8. Věcná znalost průmyslového podniku - jeden z klíčů úspěchu projektu IT - Miroslav Hanzelka, Vladimír Seibert / Logis Frenštát p. R. - 10 s.
 9. Tvorba aplikácie v databázovom prostredí Videotexu - Juraj Vaculík / ŽU Žilina - 10 s.
 10. Vývoj programového vybavení v programovacím jazyce Modula-2 - Jindřich Černohorský / VŠB TU Ostrava - 10 s.
 11. Marketingový informační systém rozsáhlé distribuční firmy - Jiří Tomeček / Ditron české Budějovice - 6 s.
 12. Typologie uživatelského rozhraní - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.
 13. Algoritmy, datové struktury a přínos jejich studia pro vzdělání inženýra - Max Jan Honzík / VUT Brno - 12 s.
 14. Objektově orientované programování a vývoj z komponent - Jiří Sedláček / AIT Praha - 1 s.
 15. Řízení procesů tvorby software - Michael Hanke / LBMS Praha - 10 s.
 16. Metoda FMEA v softwarovém inženýrství - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.
 17. Objektová databáze - od modelu k implementaci - Tomáš Hruška / VUT Brno - 10 s.
 18. Přednosti a nedostatky OOP na příkladě reálné průmyslové aplikace - Michal Brožek / VŠB TU Ostrava - 7 s.
 19. Předpoklady využití prostředí klient/sever při tvorbě objektově orientovaných aplikací - Jiří Schindler, Jan Ministr / VŠB TU Ostrava - 11 s.
 20. Tvorba IS - umění kompromisu - Petr Bílý, Jitka Majetičová / PIKSOFT Praha - 6 s.
 21. Agentově orientované programování - Martin Fussek / VŠB TU Ostrava - 6 s.
 22. Kontrola kvality peopleware - významný prvek projektování projektování informačních systémů - Milena Tvrdíková / VŠB TU Ostrava - 8 s.
 23. Změnové řízení a softwarové konfigurační řízení - Michael Jakš / AIT Praha - 1 s.
 24. Vývoj a provoz APV v dnešních podmínkách (požadavky a nástroje) - Ivo Šimek, Christo Kračunov / Deltax Praha - 16 s.
 25. Zpracování souběžně pracujících úloh programovacím jazykem Modula-2 - Radek Garzina / VŠB TU Ostrava - 10 s.
 26. Zkušenosti s objektově orientovanou analýzou a návrhem IS - Vojtěch Merunka / ČZU Praha, ČVUT Praha - 11 s. (s připojeným úvodem příspěvku 26/31)
 27. Realizace víceuživatelského systému pomocí OOMT - Pavel Drbal, Zdeněk Kadlec / VŠE Praha - 8 s. (úvodní strana připojena k příspěvku 25/31)
 28. Tvorba modelu IS stradiska poštovej prevádzky podporným systémom EASY CASE - Iveta Kremeňová / ŽU Žilina - 8 s.
 29. IBM Application Development - Petr Leština / IBM Praha - 7 s.
 30. Postavení metody SA+SD a CASE/4/0 v metodologii návrhu informačních systémů - Jan Dujka / VUT Brno - 6 s.
 31. Datové struktury a iterátory - Václav Snášel / UP Olomouc - 7 s.