21/31 - text příspěvku - Martin Fussek / VŠB TU Ostrava - 6 s.

umělá_inteligence  (! agentové programování),  objektové_programování  (! srovnání s agentovým programováním),