3/31 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.

organizace_programování  (! spolupráce vzdálených členů týmu),  komunikace_kolem_SW  (dálková spolupráce týmu),